NYHETER

Återbetalning av insatskapital.

Föreningen har nu slutredovisat projektet som till en del finansierats med EU-stöd. Efter denna redovisning fanns ett stort överskott. Årsstämman beslutade därför att återbetala en del av detta, 4 000 kr. per medlem. Återbetalningen har gjorts under augusti månad.

 Senaste dokumenten: