Dokumentarkiv

 ÅTERBETALNING AV INSATSKAPITAL.

Föreningen har nu slutredovisat projektet som till en del finansierats med EU-stöd. Efter denna redovisning fanns ett stort överskott. Årsstämman beslutade därför att återbetala en del av detta, 4 000 kr. per medlem. Återbetalningen har gjorts under augusti månad 2023.Protokoll årstämma

Protokoll årstämma 230516.pdf

Gruppavtal Telia

Detta dokument reglerar villkoren mellan nätägaren, Bergs Fiber ekonomisk förening, och medlemmen.

Tjänsteavtal Bergs fiber gruppabonemang okt 2022.pdfMarkupplåtelseavtal

Avtal för Markupplåtelse och vägsammfällighet.


Föreningsstadgar för Bergs Fiber ekonomisk förening

stadgar.pdf