Medlemsinfo
blanketter / Avtal

Nedan finns blanketter och avtal, klicka på önskat blankett/avtal.
Avtal & Ansökningar insänds till:
Helena Wallström, Binnebergsmo, Lilla Fjället, 541 95 Timmersdala

Överlåtelse Fastighetsanslutning

Avtal fastighetsanslutning överlåtelse.

Bli Medlem

Ansökan om medlemskap.

Autogiro

Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer.

fastighetsanslutning

Avtal fastighetsanslutning.

Gruppavtal Telia

Detta dokument reglerar villkoren mellan nätägaren, Bergs Fiber ekonomisk förening, och medlemmen.