Varför fiber ?

Bredband kan fås via fiber, via trådlös/mobil-teknik eller via ADSL som använder kopparnätet. Bredband används i huvudsak för överföring av data, tv och telefoni.

Bredband är en form av infrastruktur, precis som våra vägar, men med en betydligt snabbare teknisk utveckling. Man skulle kunna jämföra utvecklingen av vägarnas standard de senaste hundra åren med användningen av datorer i många hem de senaste tio-femton åren. Detta medför att vi idag behöver fundera på vad vi kan behöva de närmaste åren när det gäller IT/TV/telefoni mm.

Vad är fiber?

En optisk fiber är gjord av glas eller plast och överför ljus-signaler på motsvarande sätt som en kopparledning överför elektriska signaler. Att sända signaler med hjälp av ljus ger mycket stor kapacitet och störningsfri överföring, jämfört med elektriska signaler.
Varför fibernät?

  • Datakapaciteten är mycket högre, än trådlöst eller ADSL-teknik
  • Den är oberoende av avstånd, vilket inte trådlös eller ADSL-teknik är
  • Den är oberoende av hur mycket grannarna surfar, vilket inte den trådlösa tekniken är
  • Vi kommer att äga utrustningen själva vilket gör att vi inte är beroende av om något företag behagar placera en mast nära där just ”jag” bor
  • Går vi samman och köper tjänster får vi mycket sannolikt lägre avgifter än idag
  • Framtidssäker teknik, ingen strålning
  • Högre fastighetsvärde

Hur åstadkommer vi detta?

Eftersom det inte är ekonomisk lönsamt att bygga på landsbygden så finns det inga kommersiella företag som är intresserade att göra det åt oss. Alltså måste vi göra det själva. Principen är att alla intresserade i bygden går samman och bildare en ekonomisk förening. Föreningen utser en styrelse som får huvudansvaret för att bygga det fysiska nätet. Bidrag som täcker en del av kostnaden finns att söka, vilket gör det ekonomiskt genomförbart.

Vad den faktiska kostnaden blir per hushåll/fastighet kan beräknas först när det är klart med hur många hushåll/fastigheter som vill vara med. Som jämförelse: att ansluta en villa inne i Skövde kostar idag 22 000 kr. Om vi är tillräckligt många som vill vara med så skulle vi kanske kunna hamna i närheten. Det tar cirka 2 år från att vi bestämt oss för att bilda en förening och bygga ett nät till att det är i drift. Hittills har ca 180 (av drygt 400) fastighetsägare inom tänkt område anmält intresse.
Om vi inte bygger fibernät?
Kopparnätet kommer att försvinna framöver hur vi än agerar. Skanova (TeliaSoneras dotterbolag som äger kablarna) har redan börjat montera ned kopparnätet där underhållskostnaderna börjar bli höga eller kapaciteten går ner. Vi som bor på landsbygd kommer framöver att hänvisas till trådlösa alternativ.

Länkar:

Ladda ned utskriftsvänlig version nedan:

Infoblad från Bergs fiberförening under bildande (PDF)