2022-05-09 Årsmöte

Bergs Fiber inbjuder till årsmöte tisdag 24 maj kl. 19 i Bergs bygdegård. Utöver årsmötesförhandlingarna sker information om nytt kollektivt avtal med Telia.

Dagordning kan Ni läsa här

Årsberättelse inkl revisionsberättelse kan Ni läsa här