Ekonomisk kalkyl för insats

Det har bubblat upp en hel del frågor kring insats och hur stor den kommer att bli. Här kommer en förklaring på vilka faktorer som avgör hur stor insats vi kommer att få.

1. Projekteringskostnad

Detta är kostnaden för att få fiber till fastigheter i Berg. Denna består av grävning, nedläggning av rör, fiberblåsning, anslutning av fastigheter mm.

2. Antal medlemmar

Projekteringskostnaden ska fördelas på de som har blivit medlemmar. Ju fler vi blir desto lägre kostnad per anslutning.

3. Bidrag från Jordbruksverket

Vi får 40 % av projekteringskostnaden i bidrag från Jordbruksverket.

Nedan får ni ett exempel på hur viktigt att hålla nere projekteringskostnad och att vi blir många medlemmar.

Räkneexempel 1

Projekteringskostnad: 11 000 000 SEK

Antal medlemmar: 300

Insats: 11 000 000 – (11 000 000 x 40 %) / 300 = 22 000 SEK

 

Räkneexempel 2

Projekteringskostnad: 11 000 000 SEK

Antal medlemmar: 400

Insats: 11 000 000 – ( 11 000 000x 40 %) / 400 = 16 500 SEK