Medlemsblanketter / Avtal

Nedan finns blanketter och avtal, klicka på önskat blankett/avtal.

Gruppavtal Telia

Avtal/Villkor


Bli Medlem

Ansökan om medlemskap (PDF)


Autogiroanmälan

Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer (PDF)


Avtal Fastighetsanslutning

Avtal fastighetsanslutning (PDF-format)


Avtal Fastighetsanslutning – Överlåtelse

Avtal fastighetsanslutning överlåtelse (PDF Format)


Markupplåtelseavtal

Markupplatelseavtal Bergs Fiber (PDF-format)
Markupplåtelseavtal vägsamfallighet (PDF-format)


Avtal & Ansökningar insänds till:

Helena Wallström
Binnebergsmo
Lilla Fjället
541 95 Timmersdala