2020-02-17 Autogiro och email

Observera att det är kundens ansvar att informera föreningen om ändrad email och att kontrollera att autogiro fungerar vid byte av bank