Kallelse Stämma för Bergs Fiber

Kallelse till första Stämma för Bergs Fiber ekonomisk förening
Onsdag den 20 maj kl 19.00 I Bergs Bygdegård

Program för stämman

  1. Zitius informerar om sin kommunikationsplattform och vad de erbjuder för tjänster om de blir vår leverantör. (Böja fiber har tecknat avtal med dem) http://www.zitius.se/
  2. Mötesförhandlingar enligt stadgarna
    Möteshandlingar kommer att läggas ut på hemsidan senast veckan före stämman

Välkomna!
Styrelsen