Skyltar

På grund av en försenad skyltleverans har det inte funnits skyltar till alla. Resterande skyltar kommer att levereras imorgon. Ambassadörer och styrelse kommer att placera ut resterande skyltar under helgen och nästa vecka.