Sammanfattning av arbetet fram till dags dato.

2014-05-16

På grund avförändringar i bidragsreglerna från Länstyrelsen samt att man inte kunde söka bidrag därifrån förrän tidigast 1 Sept i år o därmed kunde vi inte starta tidigare.
Arbetsgruppen har erhållit ekonomiskt stöd från Skövde stadsnät som använts till förprojektering av fibernätets sträckning i området arbetet har utförts av Rala från Linköping, vilket vi kan använda vid ansökan av bidrag.
Vi har kollat uppregler för momsregistrering för att föreningen ska bli moms redovisningsskyldiga, vilket är en stor
fördel för föreningens medlemmar.
Vi har arbetat fram stadgar för föreningen,fastighetsanslutningsavtal, blanketter för medlemsansökan.
Nästa steg är att inom en snar framtid bilda föreningen så att medlemmar kan ansluta sig o vi går vidare
med arbetet så att föreningen ska kunna söka bidrag till projektet.