Frågor och svar

1. Hur många fastigheter finns i verksamhetsområdet?

Svar: 458 stycken, detta inkluderar både fritidshus och permanentboende

2. Vilka byggnader på fastigheten kan anslutas?

Svar: Alla byggnader kan anslutas.

Huvudfastigheten med fastighetsbeteckningen kommer vara den ansökan är giltig för. Ifall det finns flera byggnader på samma fastighetsbeteckning kan de också anslutas.

3. Vad menas med tomtgräns?

Svar: Med tomtgräns menas där gräsmatta, rabatt eller liknande börjar för fastigheten. Det kommer eventuellt finnas möjlighet att prata med grävare att lösa den sista grävningen in till fastigheten också.

4. Hur många medlemmar krävs för att fiberprojektet ska verkställas?

Svar: 2/3 av alla fastigheter inom verksamhetsområdet.

5. Kommer det vara ett öppet nät?

Svar: Ja

6. Kommer det bidragspengar från EU under 2015 eller 2016?

Svar: Förhoppningsvis under 2015 men om det blir förskjutet så finns det möjlighet att låna pengar av banken med kommunal borgen.

7. Varför blir det dyrare att ansluta sig senare?

Svar: Då finns det inget bidrag att söka samt det krävs en separat grävning.

8. Är det lämpligt att förbereda för vatten och avlopp samtidigt som man gräver för fiber?

Svar: Nej , det är inte aktuellt.

9. Är det möjligt att träda ur föreningen vid ett senare skede?

Svar: Ja. Insatsen betalas tillbaka ett år efter utträde.

10. Vem blir leverantör?

Svar: Zitius blir kommunikationsoperatör. Telia erbjuder en gruppanslutning. På Qmarket kan man se alla tjänsteleverantörer.

11. Varför kan inte föreningen samarbeta med tätort (Timmersdala, Lerdala)?

Svar: I tätort kommer det att bli en privat aktör och då kommer inte föreningen att kunna verka och söka bidrag.

 12. Om fler än en äger fastigheten får man då fler röster?

Svar: Nej, en röst per fastighet.

13. Vad händer efter att fiberprojektet är avslutat?

Svar: För att vi ska vara berättigade till bidrag måste föreningen äga och förvalta fibernätet i 5 år.

14. Hur fungerar det med medlemsavgift och insats?

Svar: Medlemsavgift är som vilken medlemsavgift som helst, dvs avgiften används till administration, underhåll och service på nätet varje år. Insatsen är vad det kostar att gräva ner och installera fiber till fastigheterna inom vårt verksamhetsområde. När man skickar in sin ansökan om medlemskap kommer ansökan att godkännas och därefter skickas sedan en faktura med första medlemsavgift och insats ut. Medlemsavgiften är 500 SEK och det första delbeloppet på insatsen är 1000 SEK.

15. Varför ska man genomföra projektet i form av ekonomisk förening?

Utanför tätorter finns det tyvärr ingen privat aktör som är villig att investera i ett fibernät då kostnaden är för hör per fastighet. Sverige har då beslutat att ge bidrag till ekonomiska föreningar. Detta bidrag är på ca 40% av entreprenadkostnaden och ger då möjlighet för glesbygden att få fiber.

16. Varför är det viktigt att alla går med?

Den totala kostnaden för projektet delas på medlemmarna. Om alla ansluter sig så kan insatsen sänkas med upp till 5000 SEK för att fler delar på kostnaden.

17. Kommer jag få bättre täckning på mobilen?

Nej, fibern har inget att göra med varken den mobila täckningen eller ditt mobilnummer.

18. Hur beställer jag de olika tjänsterna?

När allt är klar inne hos dig och fibern ”ljussätts” så kommer man när man första gången öppnar webläsaren på sin dator (explorer/chrome/safari/firefox. el. liknande) att komma ut på zitius beställningsplatform Qmarket. Hit kan man redan nu surfa in för att se de olika tjänsterna som vi senare kommer ha möjlighet att beställa. Bredband TV Telefoni Paket Trygg

19. Jag vill vara med i Telias gruppanslutning?

Hör av dig till Helena ekonomi@bergsfiber.se innan 15 juni 2016.

20. Kan jag ansluta mig till Telias gruppanslutning senare?

En gång om året är det möjligt att lägga till abonnenter. Hör av dig till Helena ekonomi@bergsfiber.se

21. Jag har en mejladress via min nuvarande operatör som jag inte tänker välja igen på fibern, kan jag behålla min mejladress?

Vissa operatörer kan mot en kostnad ordna så att man kan behålla sin mail.
Ett annat exempel är om du har ett mobilabonnemang med samma operatör som du har mailen hos och du ska behålla ditt mobilabonnemang, då kan du även behålla din mejladress.

22. Kan jag inte fortsätta använda min gratis mejl? (typ spray, Gmail, hotmail)

Jo då, det kommer fungera precis som vanligt!