Rapport från stämma

Rapport från Bergs Fiber Ekonomisk föreningsstämma i maj

Ny styrelse

Styrelsen fick följande utseende efter stämman

Ordförande Bengt Lindberg

Vice ordförande Hans Gunve

Sekreterare Marianne Sjövall

Kassör Helena Wallström

Ledamot Stefan Dahl

Ledamot Ulf Eriksson

Ledamot Jonas Olsson

Ledamot Henrik Valkvist

Ledamot Tomas Larsson

Ersättare Majvor Brodelius Johnson

Ersättare Anna Sundström

Revisor (från föreningen) Lennart Lewerin

Revisor (auktoriserad) Peter Karlsson PWC

Revisorsersättare Claes Bengtsson

Valberedning Claes Bengtsson sammankallande

Lennart Lundgren

Douglas Strömberg

Medlemsavgift, serviceavgift och insats från medlemsinsats

Beslutades enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för innevarande år är 0:00. Byanätsavgift/serviceavgift är 500:00 inklusive moms.

Medlemmarna har hittills betalat 1 000:00 + 3 x 5 000:00 – insatser + 2 000:00 + 500:00 (moms) – anslutningsavgift. Beslutades enligt styrelsens förslag att den sista insatsen ska vara 1 500:00. Totalsumma blir alltså enligt budget 20 000:00. I föreningens utgifter ingår bl a kostnaden för Lantmäteriets dokumentation av ledningsrätt.

Övrig information
Glöm inte att vid försäljning av fastighet, att berätta för köparen om anslutningen till Bergs Fiber och att anmäla ändrat ägarförhållande. Blanketter finns på hemsidan.