Möte hölls i Tymer-lokalen

Mötesdatum: 2014-02-18

På mötet behandlades följande huvudpunkter.

 1. Information från mötet med Länsstyrelsen
 2. Kartan
  1. Har vi ”vita fläckar” kvar att bearbeta för att grävning skall vara möjlig till alla intresserade?
  2. Kontakter med större markägare?
 3. Tid- och aktivitetsplan
  1. Förslaget gås igenom och justeras/kompletteras,
  2. Hur grupperar vi oss för arbetet?
 4. Ekonomi
  1. Leaderpengarna
 5. Övrigt
 6. Möte med ambassadörerna