Möte hölls i Tymer-lokalen

Mötesdatum: 2014-01-28

Några viktiga punkter från mötet.

  • Ett möte med länsstyrelsen och kommunen skall hållas för att klargöra förutsättningar för bidrag.
  • Möte skall hållas i februari/mars för bildande av Berg Fiber Förening, information om detta möte kommer.
  • Gick igenom aktuellt antal intresseanmälningar samt dess lokalisering inom området.