Möte hölls i Tymer-lokalen

  • På mötet togs bland annat följande punkter upp
    • Rapporterades om uppgifter från kommun om alla fastigheter inom området med rätt adress o rätt fasighetsägare
    • Gjordes en snabb genomgång om Böja fibers läge just nu.
    • m.m..