Möte hölls i Tymer-lokalen

Anteckningar för vid möte med Bergs fiberförening under bildande den 19 mars 2014.

  • Axplock av vad som togs upp
    • Besök från Värings fiberförening
    • Diskussion ang. momsen