Möte hölls i Tymer-lokalen

Mötet tog upp ett av flera punkter, bland annat:

 • Projektering
 • Länsstyrelsens tillstånd
 • Grävning
  • Handledning grävning
  • Tryckning under väg
  • Tryckning under stenmur
  • Ledningsrätt
 • Teknik
  • Slang
  • Brunn/kopplingsskåp
  • Teknik i hemmet
  • Inmätning
  • Dokument, justera
  • Teknikhus, rack, switch, UPS, reservkraft