Möte hölls i Tymer-lokalen

  • På mötet togs bland annat dessa punkter upp.
    • Rapport från möte i Sventorps Bygdegård med deltagare från fiberföreningar inom Skövde kommun, länsstyrelsen och Skövde kommun.
    • Monica Ek Remnerth, Länsstyrelsen rapporterade aktuellt läge ang bidrag.
      • Monica Ek Remnerth, Länsstyrelsen rapporterade aktuellt läge ang bidrag.
    • Ersättning för markägare.