Låstad

I ett möte mellan Timmersdala Utvecklings grupp, Böja Fiber och Bergs fiber konstaterades att Låstad hade hamnat mellan de tre områdena. Vi har därför tagit med Låstad i vårt område för Bergs fiberförening.