Informationsblad nr. 18 Juni 2016

Nu kan du läsa informationsblad 18 från Bergs fibers ekonomiska förening nedan.

(Vill du läsa informationsbladet i PDF-format klicka länken här: Bergs Fiber Infoblad 18 )