Informationsblad nr. 14 Mars 2016

Nu kan du läsa informationsblad 14 från Bergs fibers ekonomiska förening nedan.

(Vill du läsa informationsbladet i PDF-format klicka länken här: Bergs Fiber Infoblad 14 )

160315_infoblad_14