Inbetalningar av insats

Det har uppkommit lite frågor kring inbetalningar. En första delbetalning (1000 SEK) kommer tillsammans med medlemsavgift för 2015.

Vi kommer att dela upp resterande insats i tre delbetalningar. De kommer att skickas ut till medlemmarna från och med våren och under nästa år. Vi delar upp det på detta sättet för att kunna betala entreprenörer under projekteringstidens gång.