Fiberföreningen grovprojekterin

Fiberföreningen har fått hjälp med grovprojekteringen av ett företag som heter Rala.