Medlemsblanketter / Avtal

Nedan finns blanketter och avtal, klicka på önskat blankett/avtal.

Bli Medlem

Ansökan om medlemskap (Word)

Ansökan om medlemskap (PDF)

Ansökan om medlemskap (JPG)

Autogiroanmälan

Autogiroanmälan (Word)
Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer (PDF)

 

Avtal Fastighetsanslutning


Avtal fastighetsanslutning
 (PDF-format)

Avtal fastighetsanslutning (Word-format)

 

Avtal Fastighetsanslutning – Överlåtelse


Avtal fastighetsanslutning överlåtelse
(PDF Format)

Avtal fastighetsanslutning överlåtelse (Word Format)

 

Markupplåtelseavtal


Markupplatelseavtal Bergs Fiber
(PDF-format)

Markupplåtelseavtal vägsamfallighet (PDF-format)

Avtal & Ansökningar insänds till:

Helena Wallström
Binnebergsmo
Lilla Fjället
540 16 Timmersdala