Avtal för fastighetsanslutning Bergs Fiber ekonomisk förening

Till er som inte fått fastighetsanslutningsavtal genom ambassadör, granne eller via post.
Nästa steg i Fiberprojektet är att vi måste teckna ett fastighetsanslutningsavtal mellan varje medlem och föreningen.
Avtalet reglerar vad som är föreningens ansvar och vad som är medlemmens ansvar i föreningens byggande av fiber.

Vi vill även veta om ni önskar

 • a) att entreprenören ordnar grävningen på er tomt och genomföring av fiber, dvs hjälp med att borra hål där fiber ska dras in i huset. Denna kostnad faktureras till medlemmen separat.
 • b) Intresse av senarelagd anslutning till fastigheten d.v.s. vill få grävt till min fastighets-/tomtgräns från början men avropar senare en komplett anslutning.
 1. Skriv ut två exemplar av avtalet (Klicka här för att hämta avtalet)
 2. Fyll i sida 1 samt underteckna på sida 4 av avtalet på båda exemplaren.
 3. återsänd dem därefter till:
  • Bergs Fiber ekonomisk förening.
   c/o Helena Wallström
   Binnebergsmo, Lilla Fjället,
   540 16 Timmersdala
  • Eller lägg i brevlådan vid Bergs Bygdegård.
 4. Efter någon vecka får ni ett exemplar åter påskrivet av föreningen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen